Gọi điện thoại
0913022481

Chứng nhận sản phẩm là việc xác nhận sự phù hợp của sản phẩm với các yêu cầu quy định nêu trong chuẩn mực chứng nhận theo các quy tắc, thủ tục/quy trình và chỉ dẫn cho việc tiến hành hoạt động đánh giá chứng nhận. Sản phẩm: bao gồm cả dịch vụ và quá trình.

Để không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm. Bê tông Phương Bắc đã xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Trải qua nhiều đợt kiểm tra của Đoàn chuyên gia đánh giá, Công ty đã được Trung tâm Chứng nhận sự phù hợp - Quacert thuộc Tổng cục đo lường tiêu chuẩn chất lượng chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và chứng nhận sản phẩm phù hợp TCVN 9116-2012 (cống hộp), TCVN 9113-2012 (cống tròn).

Trước sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường vật liệu xây dựng trong đó có sản phẩm cống bê tông, hố ga đúc sẵn đã khiến nhiều đơn vị sản xuất nhỏ hoặc mới thành lập gặp không ít khó khăn. Và để vượt qua những thách thức đó, các doanh nghiệp phải thực hiện nhiều biện pháp nhằm giảm chi phí giá thành và không ít đơn vị còn lựa chọn cách thức tiêu cực để bán được hàng.
Bê tông Phương Bắc ngay từ đầu đã xác định mục tiêu là trở thành nhà sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn hàng đầu khu vực. Do đó, bằng những chính sách táo bạo và đầy cởi mở, Bê Tông Phương Bắc đã ghi dấu nhất định ở thị trường cống hộp bê tông đúc sẵn và hố ga bê tông. Không cạnh tranh bằng mọi giá, Bê Tông Phương Bắc xác lập niềm tin với khách hàng bằng sự đảm bảo của chất lượng sản phẩm, sản xuất đúng thiết kế, nghiệm thu từng khâu trong quá trình sản xuất tới khi giao hàng cho khách.
Nhờ đó, uy tín của Bê Tông Phương Bắc đã dần được khẳng định và khách hàng đang tìm đến hợp tác với Bê Tông Phương Bắc từ chính những điều mà Bê Tông Phương Bắc đã đạt được.

Chứng nhận Hệ thống quản lý theo TCVN ISO 9001:2015

Chứng nhận phù hợp TCVN 9113:2012 (cống tròn)

91162012

Chứng nhận phù hợp TCVN 9116:2012 (cống hộp)